Rätta in dig i ledet

Som journalist och kolumnist bör man, om man håller brödfödan kär, med jämna mellanrum försäkra kultursverige och Den Nya Klassen om att man fortfarande är gudsfruktig och har de rätta åsikterna. Ett sätt att göra det är att erkänna sig som anhängare av den postkoloniala doktrinen. I den postkoloniala doktrinen ingår en historiesyn som är indelad i förkolonial era, kolonial era och postkolonial era. Kolonialismen och frånvaron av densamma anses vara central för såväl de koloniserade länderna som de koloniserande länderna. Enligt postkoloniala doktrinen råder fred och fröjd i den tredje världen under den förkoloniala eran. Myten om den ädle vilden är norm bland anhängarna (se Stephen Pinker – The Blank Slate). Detta är förstås blott fantasier, skapade för att passa in i en från väst konstruerad världsbild, som lätt kan motbevisas av de många inslag av konflikter, krig och katastrofer som inträffat i tredje världen innan kolonialismen. Det är dock ej vad dagens inlägg skall handla om. Kolonialismen har sedan förstört de utsatta länderna, bortom all räddning. Enligt postkoloniala doktrinen har västvärlden all sin rikedom att tacka de koloniserade länderna för; det var genom att vi sög ut kolonierna som vi kunnat skapa vårt välstånd. På samma sätt har de koloniserade länderna all sin fattigdom att tacka väst för. Detta postulerar doktrinen, ty den är i supremacistisk i sin rätta betydelse; väst har genom historien alltid varit den aktiva parten, och agressorn. Söder/öster har varit den passiva, den utsatte, och dess öde har uteslutande dikterats av västs handlingar. Begrunda detta! Man jämställer inte övriga civilisationer den västerländska i detta avseendet. Doktrinen är rasistisk (i ordets ursprungliga betydelse) även om dess anhängare oftast inte är medvetna om det. Detta är möjligtvis den allra mest uppenbara bristen i doktrinen, och den som kanske är lättast att angripa.

Förutom att postkoloniala doktrinen är supremacistisk och rasistisk så är den dessutom pervers. Den säger nämligen att för de brott som våra förfäder begick mot övriga världen skall vår generation sota för. Vi har ärvt en synd som vi ej genom några avlater någonsin kan återgälda. Vi bortser från så uppenbara brister som att de Nordiska länderna och andra, landbundna Europeeiska länder inte har haft några kolonier att tala om; doktrinen ser nämligen till det etniska kollektivet. Här tangerar doktrinen etnomasochismen. Vad vi däremot kan göra för att tillfälligt köpa oss fria under vår livstid är att då och då köpa sig fri genom privat finansierat avlat i form av donationer och olika fadderprojekt, utöver det statsfinansierade avlatet genom Sida. Ett annat sätt för att befira sig från synd är att som Lars Berge i SvD bidra med att indoktrinera folket.

Lars Berges artikel beskriver en rörelse som vuxit fram på internet, scambaiting. Scambaiting går ut på att svara på internet bedragares email, låtsas vara en person med mycket pengar och ”nappa” på bedrägeriet. I de allra flesta fall har det rört sig om de ökända ”nigeria-breven” som har florerat på internet under en längre tid. Scambaitern bedrar sedan bedragaren genom att få denne att straffa sig själv. Scambaitern får bedragaren att tro att han skall kunna lura till sig någon annans pengar, men först krävs en motprestation genom att resa långväga eller på annat sätt göra sig till. Oftast handlar det om att få bedragaren låta sig fotograferas poserandes med en förnedrande skylt i handen.

En bedragen bedragare

Scambaiters utdelar straff till brottslingar som annars hade gått ostraffade. Det är så de själva ser på deras verksamhet. En sorts medborgargarde, som växer fram i brist på en traditionell instutition som kan stoppa brotten. Straffet som utdelas, om visserligen förnedrande, så är det betydligt lindrigare än vad straffsatserna i de allra flesta länder har för bedrägeri av den storleken det rör sig om. Men ännu viktigare: syndaren utför straffet själv, medvetet. Bedragaren utför handlingen vid fullt medvetande om att det leder till att han/hon kommer kunna lura till sig sitt offers pengar. Nu finns det säkert de individer som ägnar sig åt scambaiting som gör det av sadistiska eller andra skäl, men sajten www.419eater.com har tydliga etiska riktlinjer för vad som är lämpligt och försvarbart. Det är just denna sajt som Lars Berge riktar sin kritik mot. Han har spenderat tillräckligt med tid på sajten för att ha luskat ut de mest varierade bestraffningarna bedragarna har utsatts för, men han har uppenbart inte tagit sig tid att läsa FAQen och de etiska diskussionerna. Berge vill också i sin analys reducera alla bedragare till att härstamma från Nigeria och alla scambaiters till att vara välbärgade västerlänningar, och dessutom få scambaiting till att bli en ny sorts ”kolonialism”. Han vill få det till att scambaiters medvetet (på grund av vårt folks inneboende ondska?) försöker sätta dit just Afrikanska bedragare. Hade Berge tagit sig tid att läsa lite på forumet hade han insett hur bristande hans analys är:

”We bait the scammers that come to us. […] None of these sources differentiate between colour, race or ethnic origin, so we have no way of knowing what their characteristics are  the only thing we know for sure, or care about at all, is that they are scammers. […] The scammers can choose to be whatever race, colour or ethnic origin they like, and baiters usually have no way of knowing whether they are telling the truth. […]Yes, a lot of the trophies and pictures you will see here are of people who are from, or claiming to be from, Nigeria. There are a lot of Nigerian scammers, as 5 minutes research on the internet will tell you. As we often reitierate here, that does not mean that all scammers are Nigerian, nor that all Nigerians are scammers. The vast majority of Nigerians are law-abiding citizens, and we know that a good many of them are appalled at the reputation that widespread scamming has inflicted on their country. We share their disgust. […] White scammers exist and we bait them. Scammers claim to be from all over the world, and there are indeed scammers all over the world. Many of the love scammers purport to be white Russian women. We have no idea whether they are, in the same way that we have no idea if someone claiming to be a black Nigerian actually is what he/she claims to be, but the chances are that we are baiting a significant number of white European, East European or Russian love scammers. We also bait a number of cheque scammers who say they are from China, and charity scammers who purport to be from all over the world, including Asia, Indonesia (especially after the tsunami), or the US (after the Katrina hurricane notably). We have no way of knowing their race, colour or ethnic origin, and it is immaterial to us. […] We have long-standing members who are Nigerian, and also receive comments from Nigerian visitors to the site. Not one of our long-standing Nigerian members has complained that the ethos of the site is racist.”

Ovanstående citat talar för sig självt. Lars Berge skämmer ut sig själv och sviker sitt journalistiska uppdrag (eller gör han det?). Frågan är om Lars verkligen missade att läsa om sajtens etiska policy eller om han uteslöt det medvetet från sin artikel och sin analys. Om han faktist såg diskussionen när han gjorde sin research, skulle han inte ha kunnat problematiserat fenomenet och gjort en många gånger intressantare artikel? Journalisten ger oss en antydan till nyckeln till svaren på våra frågor i sista meningen i hans artikel (ävenom om han kanske inte inser det själv):

Två århundraden efter slaveriet avskaffades i stora delar av världen är det till Slavkusten och Lagos slumstäder som mängder av våra uttjänta datorer och kontorsmaskiner smugglas. Det avslöjade Greenpeace i samarbete med brittiska Sky tidigare i år. Det är även härifrån som de flesta Nigeriabreven skickas. Logiken är enkel: Ta hand om vår skit. Men nåde er ifall ni skulle våga göra anspråk på våra rikedomar.

Kodorden är: logiken är enkel. Lars vill inte problematisera. Han vill att det skall vara enkelt. Han vill att verkligheten skall passa in i Doktrinen, och gör den inte det får man banka och slå tills den passar.